Ağcabədi rayon Mərkəzi kitabxanası

Ağcabədi rayon MKS
Tədbirlər
24 Oktyabr , 2019
Mərkəzi Kitabxana Seyid Mürsəl ağa məscidi ilə birlikdə "Azərbaycan qadını: Mənəvi-əxlaqi dəyərlərimizin keçiyində" mövzusunda tədbir keçirmişdir. Tədbirdə qeyd eilmişdir ki, İnsanların vətəndaş cəmiyyətinə, hüquqi dövlətə və bir-birinə olan münasibətlərini tənzimləyən əsas vasitələrdən biri əxlaqi-mənəvi mədəniyyətdir. Ənənəvi cəmiyyətlərdə əxlaqi-mənəvi mədəniyyətin formalaşması, mənəvi tərbiyə funksiyasını din yerinə yetirir, ənənəvi cəmiyyətlərin dağılması demokratik-hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyətinin yaranması zamanı bu vəzifəni rasional əxlaq yerinə yetirir.