Ağcabədi rayon Mərkəzi kitabxanası

Ağcabədi rayon MKS
Üzeyir Hacıbəyli
23 May , 2016

Hər bir millətdən dünyaya elə övladlar gəlir ki, onlar sanki özləri üçün anadan olmayıblar. Bəlkə də bütün xalqa, hətta ümum insaniyyətə xeyir gətirmək və tərəqqisinə səbəb olmaq üçün yaranıblar... Bu insanlar nəinki sağlığında, hətta öləndən sonra da camaata mənfəət verirlər....

Üzeyir Hacıbəyov