Ağcabədi rayon Mərkəzi kitabxanası

Ağcabədi rayon MKS

Məhsəti Gəncəvi “Rübailər”

Kitabda klassik Azərbaycan ədəbiyyatının qüdrətli nümayəndəsi Məhsəti Gəncəvinin müxtəlif mənbələrdən götürülmüş rübailəri toplanmışdır. Bu rübailər dövrünün humanist poezi

Məhsəti Gəncəvi “Rübailər”

Kitabda görkəmli ingilis dramaturqu, Nobel mükafatı laureatı, İngiltərədə absurd teatrının ilk yaradıcısı və ideoloqu olan Harold Pinterin Nobel nitqi, qələmə aldığı yeganə “Cırtdanlar” romanı və ən məşhur p