Ağcabədi rayon Mərkəzi kitabxanası

Ağcabədi rayon MKS

Heydər Əliyev mənim həyatımda

Kitab Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin əbədiyaşar xatirəsinə ithaf olunur.

Heydər Əliyev adına Fotoalbom

Xalqımızın tarixində müstəsna xidmətləri olan dövlət və mədəniyyət adamlarının, amalı insanlığa xidmətdən ibarət qüdrətli şəxsiyyətlərin xatirəsi heç zaman yaddaşlardan silinmir. XX yüz ilin ikinci yar

Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabı

Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və göbələk növləri. İkinci nəşr

Orxan Pamuk “Seçilmiş əsərləri”

Dünyada əsərləri ən çox nəşr olunan və oxunan on yazıçıdan biri, avropalıların “Avropaya roman yazmağı öyrədən yazıçı” hesab etdikləri məşhur türk yazıçısı Orxan Pamukun əsərl

“Azərbaycan dastanları”. 5 cilddə. 1-ci cild.

Azərbaycan el ədəbiyyatının ən maraqlı və rəngarəng mövzularla zəngin janrlarından biri də dastanlardır. V cildlik “Azərbaycan dastanları” kitabının I cildində “Qurbani”, “Tahir və Zöhrə”,