Ağcabədi rayon Mərkəzi kitabxanası

Ağcabədi rayon MKS

Qarabağnamələr II kitab

"Qarabağnamələr"in ikinci kitabında Azərbaycanın XIX əsr salnaməçiləri Mirzə Yusif Qarabağının, Mir Mehdi Xəzaninin və Rzaqulu bəy Mirzə Camal oğlunun Qarabağ haqqında tarixi, ədəbi-bədii,publisistik oçerkleri toplanm

Nüsrət Kəsəmənli Seşilmiş əsərləri

  Bu kitab ürəyi sevgi həsrətindən yananlar üçün, ümidi yorulmuşlar üçün, başını əlləri arasına alıb bu dünyanı götür-qoy edənlər üçün, inciyib-küsənlər

Fərman Kərimzadə Qarlı aşırım V cilddə III cild

Fərman Kərimzadənin "Qarlı aşırım" əsərində sinfi mübarizənin kəskin xarekter aldığı 1930-cu illər kəndinin canlı mənzərəsi -panoramı verilmiş, bu mənzərə fonunda tariximizin vaxtilə erməni daşnaklarına qarşı qəhrəma

Cabir Novruz Özünü qoru xalqım

Bu kitaba ustad sənətkarın son illərdə yazıb-yaratdığı əsərlər toplanmışdır. İnanırıq ki, zamanın nəbziylə həmahəng döyünən şerlər və poemalar cəmlənmiş bu toplu oxucularımız üçün  ərmağan