Ağcabədi rayon Mərkəzi kitabxanası

Ağcabədi rayon MKS

Azərbaycan harayı

Bu toplu son on-on iki ilin məhsuludur. Daha doğrusu, bu on-on iki ildə xalqımızın yaşadığı ağrılı-acılı günlərin, bir sözlə, Azərbaycanın harayıdır. Antalogiyada toplanan əsərlər demək olar ki, bir-birinin səsinə səs

Teodor Drayzer Cenni Herhard

Romanda pulun, kapitalın, var-dövlətin cövlan etdiyibir dünyada Cenni kimi sadə insanların taleyini, davranışını, həyatını, mənəviyyatını pozan Amerika həyat tərzi, inhisarçı kapitalizm tənqid edilir. Burjua cəmiy

Rabindranat Taqor Fəlakət

Romanda real həyatla mühafizəkarlıq ənənələri, feodal ailə əxlaqı ilə demokratik meyillər arasındakı konflikt, müstəmləkəçiliyə, zülm və istibdada qarşı mübarizə psixoloji inandırıcılıqla göstəril

Fazil Güney Qara qan

Roman sevgi və ismət sınağı ilə qarşı-qarşıya qalmış Aysunun əsirliyi fonunda Qarabağ savaşının geniş, dərin mənzərəsini, anlamını verir. Qarabağ savaşının ilk günlərindən erməni yağılarının onlara arxa olmuş

Əlisəfa Azayev Kapitanın sərgüzəştləri

"Kapitanın sərgüzəştləri" povesti sənədli nəsr əsəri olmasa da, real gerçəkliyi əks etdirdiyindən olmuş əhvalatlar təsiri bağışlayır. Əlisəfa Azayev öz yazılarında bir yazışı kimi görünməyə can