Ağcabədi rayon Mərkəzi kitabxanası

Ağcabədi rayon MKS

Novruz bayramı ensiklopediyası

Novruz bayramı ensiklopediyası

Qədim Şərq tarixi

Qədim Şərq tarixi

Əbdüləzəl Dəmirçizadə Müasir Azərbaycan dili I hissə

Ali məktəblərin filaloji fakültələrinin müəllimləri və tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Birinci hissədə "Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin fonetikası" bəhsində fonetik qanunlar, vurğu, intonasiya

Beynəlxalq hüquq

Kitabda beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri,  beynəlxalq hüququn subyektləri və mənbələri haqqında məlumat verilir və bir çox sahələr üzrə beynəlxalq hüquq məsələlərinin mahiyyəti açılır. Kitabda həmçinin diplomati

Qədim Şərq Tarixi

Azərbaycan dilində ilk dəfə nəşr edilən bu dərslikdə qədim Şərq dövlətinin (Misir, Şumer, Akkad, Assuriya, Babilistan, Suriya, Finikiya, Fələstin, Hatti, Urafti, Elam, Manna, Midiya, Hindistan, Çin, İran ) siyasi, sosial-iqtis