Ağcabədi rayon Mərkəzi kitabxanası

Ağcabədi rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Qədim Şərq Tarixi
9 Fevral , 2015

Azərbaycan dilində ilk dəfə nəşr edilən bu dərslikdə qədim Şərq dövlətinin (Misir, Şumer, Akkad, Assuriya, Babilistan, Suriya, Finikiya, Fələstin, Hatti, Urafti, Elam, Manna, Midiya, Hindistan, Çin, İran ) siyasi, sosial-iqtisadi vəziyyətindən, etnik tarixindən və mədəniyyətindən bəhs olunur. Kitabda "Qədim Azərbaycan" mövzusuna da geniş yer verilmişdir.