Ağcabədi rayon Mərkəzi kitabxanası

Ağcabədi rayon MKS

Yeni kitablar
Məhsəti Gəncəvi “Rübailər”
7 Fevral , 2015

Kitabda klassik Azərbaycan ədəbiyyatının qüdrətli nümayəndəsi Məhsəti Gəncəvinin müxtəlif mənbələrdən götürülmüş rübailəri toplanmışdır. Bu rübailər dövrünün humanist poeziyası — Xaqani, Nizami yaradıcılıgı ilə yaxından bağlı olmaqla, dünyəvi hislər tərənnüm edir, insanı, onun gözəlliyini, arzu və istəklərini ifadə edir, onun həyat eşqinin, rəngarəng duyğularının poetik ifadəsi kimi özünü göstərir.